Vallalar Songs

ஓதஅடங் காதுமடங் காதுதொடங் காது

 ஓதஅடங் காதுமடங் காதுதொடங் காது 

ஓகைஒடுங் காதுதடுங் காதுநடுங் காது 
சூதமலங் காதுவிலங் காதுகலங் காது 

ஸோதிபரஞ் ஸோதிசுயஞ் ஸோதிபெருஞ் ஸோதி